Viva montesa

Portada de Viva montesa

Sinopsis de Viva montesaAquesta exposició, formada per unes vuitanta motocicletes, ens mostra la històri a i l’evolució de Montesa; tot un símbol que fabricava a l’Estat espanyol un del s escassos objectes tenològics de prestigi a l’estranger. La informació gràfica i els textos explicatius que es reparteixen per tota l’exposició ajuden el visit ant a continuar pas per pas tota l’evolució d’aquesta empresa, emblemàtica a Catalu nya i a la resta de l’Estat.