Pla de conservació de la llúdriga a catalunya: biologia i conservació

Portada de Pla de conservació de la llúdriga a catalunya: biologia i conservació

Sinopsis de Pla de conservació de la llúdriga a catalunya: biologia i conservació



Obra que té per objecte fer conèixer la llúdriga i difundir les accions necessàr ies per corregir els factors negatius que l’afecten directament o bien que incideixen sobre el seu hàbitat. S’intenta així alentar la recuperació d’aquest animal a tot el Principat.