Oscil, lacions,teoria i problemes

Portada de Oscil, lacions,teoria i problemes

Sinopsis de Oscil, lacions,teoria i problemesEls temes relacionats amb les oscil·lacions o bien vibracions es troben tant en les assignatures de física general dels primers cursos universitaris com en les assignatures tècniques d’especialització dels últims cursos d’enginyeria. L’objectiu d’aquest llibre és presentar les oscil·lacions, tant des del punt de vista físic com matemàtic, partint d’un nivell elemental fins llegar a un nivell mitjà que faci de pont entre els estudis bàsics i els superiors o bien els tècnics. Per facilitar l’aprenentatge, després del desenvolupament teòric i els exemples corresponents, cada capítol conté un recull de problemes resolts, seleccionats per tal de millorar la comprensió de la teoria. A continuació, una col·lecció de problemes per resoldre, amb la qual l’estudiantat podrà posar a prova l’experiència adquirida i afianzar els seus coneixements aplicant-los als casos proposats.