Guía dos mamíferos de galicia

Portada de Guía dos mamíferos de galicia

Sinopsis de Guía dos mamíferos de galiciaGañadora do Premio Isaac Díaz Pardo ao mellor libro ilustrado dos III Premios da Edición de Galicia. O bien premiado foi Calros Silvar Esta guía pretende dar a coñecer a todas y cada una as persoas interesadas este tesouro da natureza galega que son os mamíferos. Recolle por primeira vez noventa e oito especies de mamíferos terrestres e mariños que viven en estado salvaxe, utilizan os seus hábitats de xeito sedentario, migratorio ou con presenza accidental en Galicia. As ilustracións de Calros Silvar non só reproducen fielmente cada unha das especies, tamén achegan detalles de grande relevancia para unha perfecta identificación en caso de dúbida. Acompáñase a súa descrición coa información sobre a situación e riscos actuais que padecen, mapas de distribución e cunha complexa clave de identificación coas características morfolóxicas das especies estudadas.