Guía das plantas de galicia

Portada de Guía das plantas de galicia

Sinopsis de Guía das plantas de galiciaA Guía das Plantas de Galicia, do prestixioso botánico Xosé Ramón García, é un instrumento indispensable para o bien coñecemento básico da actual vegetacin do noso país. A partir dunha terminoloxía sinxela, permítenos a determinación polo miúdo das especies que os estudosos y tambin afeccionados poden atopar nas saídas ao campo ou nos paseos polo seu contorno.
O libro comeza cunha introdución xeral na que se trata da recolección, preparación y tambin conservación das plantas, nomenclatura botánica, posibilidades de internet y tambin xeoloxía de Galicia. Inclúese normativa legal sobre protección 2 hábitats naturais, o bien Catálogo galego de especies ameazadas y tambin o bien Rexistro de especies de interese galego. Logotipo, aborda a obra as claves dicotómicas que dejan a determinación anuda o bien nivel de especie, para entrar nas fichas descritivas das familias y tambin nas 1.386 especies (a maior parte das que aparecen en Galicia), indicándose o bien nome considerado adecuado, sinónimos, nomes populares en galego y tambin castelán, descrición –con singular atención ás características que teñen valor diferencial–, hábitats máis habituais y tambin época de floración.
A Guía das Plantas de Galicia contén, ademais, máis de 1.000 fotografías que ilustran o bien aspecto xeral da planta ou aspectos relevantes para a súa identificación, así como debuxos nos casos en que se considera oportuno. Esta obra monumental remata cun lxico en que se glosan os termos empregados.