Càlcul i: problemes (2016)

Portada de Càlcul i: problemes (2016)

Sinopsis de Càlcul i: problemes (2016)Resoldre problemes és essencial en l’aprenentatge de les matemàtiques. Bàsicament, qualsevol enginyer a la seva vida professional es dedicarà a aplicar els seus coneixements a la resolució de problemes de diversa índole. Per tant, és necessari un entrenament previ. Amb aquest llibre que teniu a les mans pretenem posar a l’abast dels estudiants de les assignatures de Càlcul I i Càlcul Infinitesimal I de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa un recull de problemes i exercicis, suficientment complet i adequat a les seves necessitats, que els faciliti aquest entrenament previ i els permeti assimilar de forma adequada la matèria que s’imparteix a les classes de teoria d’aquestes dues assignatures. El llibre està dividit en sis capítols. Als zinc primers hi ha els enunciats dels problemes dels temes clàssics d’un curs de Càlcul Infinitesimal d’una variable, com són els nombres reals i complejos, l’estudi, derivació i integració de les funcions reals de variable real i les successions i sèries numèriques. Al capítol sis s’inclouen les solucions de tots els exercicis proposats o bien alguna indicació per a aquells on l’objectiu és realitzar una demostració.