Bolets dels països catalans i els seus noms populars. els millors comestibles i els més verinosos (2013)

Portada de Bolets dels països catalans i els seus noms populars. els millors comestibles i els més verinosos (2013)

Sinopsis de Bolets dels països catalans i els seus noms populars. els millors comestibles i els més verinosos (2013)La diversitat de bolets als Països Catalans és extraordinària, fruit d’una gran varietat d’hàbitats i d’una climatologia adequada. Aquest llibre introdueix el lector en aquesta immensa diversitat, amb la representació fotogràfica de trescientos noventa espècies, per a les quals es da també una descripció de la seva morfologia, dels hàbitats on viuen, de la seva comestibilitat i de les possibles confusions amb d’altres bolets, sobretot els tòxics. També es comenten trescientos setenta y cinco espècies i varietats més, d’interès secundari. La seqüència d’aparició dels bolets en el llibre segueix un ordre taxonòmic, i la inclusió de representacions esquemàtiques dels gèneres a la part introductòria en facilita la identificació. A la introducció també s’exposen nocions bàsiques sobre la biologia, l’ecologia, la taxonomia, la toxicologia i els hàbitats dels bolets. Per a cada espècie s’indica el nom científic i els principals noms populars emprats als Països Catalans, i, si no se’n coneix cap, se’n proposen de nous. En conjunto es recullen més de mil doscientos noms populars de bolets, tots ells revisats per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). En suma, es tracta d’una guia de camp imprescindible per a qualsevol naturalista o bien boletaire que vulgui aprofundir en el coneixement dels bolets que es troben a casa nostra, amb informacions úniques absents a d’altres actúes.